Styret

Dette er styrets sammensetning etter valget på årsmøtet 1. april 2021.
Husk at du alltid kan nå styret i Makalaus Løypelag på e-post adressen:

Styret – listeside fra klassiske Nettsteder

Org.nr.: 913 743 547

Kontonr.: 1503.48.24018