Styret

Dette er styrets sammensetning etter valget på årsmøtet 28. mars 2024.
Husk at du alltid kan nå styret i Makalaus Løypelag på e-post adressen:

Styret – listeside fra klassiske Nettsteder

Org.nr.: 927 175 622

Kontonr.: 2153.31.63081