Løypemaskin

Makalaus Løypelag har fått ny løypemaskin. Det er en 2017 modell PistenBully 100 som kun har gått 845 timer. Maskinen er av samme type som den vi hadde før, men med ny teknologi som gir en helt annen fremkommelighet enn den gamle, samt at den er 3,1 m bred (den gamle var 2,8 m). Dette vil gi enda bedre skiopplevelser neste år, og sikre at vi lettere får kjørt i bratte bakker med mye snø. Tiden vi bruker på å kjøre gjennom løypenettet vil gå en god del ned med denne maskinen, og vi slipper forhåpentligvis de store reparasjonene som vi har hatt de siste årene pga. stor belastning på den gamle maskinen.