Kjøp andel

Man melder seg inn ved enten å…

  • innbetale kr. 4.000,- pr. andel til løypelagets konto 1503.48.24018.

  • Kjøper man èn andel betaler man inn kr. 4.000, to andeler kr. 8.000 osv.

  • Husk å oppgi navn, mailadresse og/eller mobilnummer ved innbetaling.

eller

  • sende en mail til:

  • så får man tilsendt faktura på mail.

  • Husk å oppgi navn, mobil og hvor du eventuelt har hytte.

Når man melder seg inn skjer det på følgende betingelser:

  1. Andelen er gyldig tegnet når andelskapitalen er innbetalt. Etter innbetaling får man tilsendt andelsbevis på mail.

  2. Man forplikter seg til å respektere vedtektene, herunder retten for hhv. Liaåsen og Stavadalen hyttevel til å utpeke 2 styre-medlemmer hver.

  3. Målsetningen er å få etablert kjøp eller leie av løypemaskin snarest, og senest innen 31.12.2016. Dersom en tilfredsstillende ordning med løyper ikke er etablert innen dette tidspunkt, vil styret foreslå at laget oppløses. Lagets kapital skal da disponeres i henhold til lagets vedtekter, til de medlemmer som har deltatt i laget.

Medlemmene er forpliktet til å stemme for oppløsning av laget dersom styret foreslår oppløsning som nevnt.

Det skal være stas å være andelseier i Makalaus Løypelag, og alle som er med og støtter arbeidet skal være stolte av det. Styret har derfor besluttet at alle som tegner andeler i løypelaget skal få en lue pr. andel man tegner. Luen er prydet med logoen til løypelaget.

I tillegg kan alle andelseiere få kjøpe ekstra luer til kr. 150,- Luene kan hentes/kjøpes på Makalausbua.

Meld deg inn i Makalaus Løypelag !