Kunngjøringer‎ > ‎

Varsling om årsmøte i Makalaus Løypelag

lagt inn 4. mar. 2015, 09:48 av Jan Tore Richardsen   [ oppdatert 4. mar. 2015, 09:48 ]
Melding fra styret:
 
Iflg vedtektene skal det avholdes årsmøte i løypelaget innen utgangen av april, og styret har besluttet at vi kaller inn til årsmøte Skjærtorsdag kl. 17.45 på Makalausbua i Stavadalen. Det var ikke helt lett å finne et godt tidspunkt, men vi ønsket ikke å legge møtet til dagtid da mange ønsker å bruke denne tiden til å gå på ski i stedet, samt at vi ønsker at Liaåsen og Stavadalen Hyttevel begge har gjennomført sine årsmøter siden de er de viktigste økonomiske bidragsyterne til løypelaget. Liaåsen Hyttevel har sitt årsmøte skjærtorsdag kl. 10.00, Stavadalen Hyttevel har sitt årsmøte på Makalausbua kl. 16.30-17.30, og da starter vi årsmøtet til løypelaget umiddelbart etter dette.
 
Følgende skal behandles på årsmøtet:
  1. Styrets årsberetning
  2. Fastsette resultatregnskap og balanse
  3. Valg av styre. Årsmøtet kan velge styreleder særskilt, eller la det være opp til styret å konstituere seg selv og selv utpeke styreleder.
  4. Valg av revisorer blant medlemmene
  5. Valg av valgkomité
  6. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen
 
Dette er bare en forhåndsvarsling. Formell innkalling vil sendes på epost til alle registrerte andelseiere samt legges på hjemmesiden til løypelaget, senest 14 dager før årsmøtet. Vi ber om at innkomne saker meldes til styret så raskt som mulig slik at eventuelle saker kan følge den formelle innkallingen. Absolutt seneste frist for å melde saker til årsmøtet er en uke før årsmøtet.
 
Med vennlig hilsen,
Makalaus Løypelag SA
 
Vidar Skoglund
Styreleder

Se nettsiden Styremedlemmer for kontaktinformasjon til styret.