Adresseendring

På denne siden kan andelseierne registrere eller melde endringer i hjemmeadresse, telefon nummer, e-post adresse osv. i skjemaet under. Skjemaet er i to deler: Første side inneholder obligatoriske felt som må fylles ut, mens andre side inneholder valgfrie felt for endringer. Ved første gangs registrering er det anbefalt at alle relevante felt fylles ut. Første side av skjemaet må alltid fylles ut for å komme videre, mens hele skjemaet kan sendes inn ved å velge Send knappen nederst på siste side.

Makalaus Løypelag - Adresseendring